Gospodarka komunalna

2018-04-27
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna: TRANSPRZĘT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWĄ, Zabłotce 51, 38-500 Sanok  Podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny:
2018-04-27
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2017 w załączeniu.
2018-04-27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2017 w załączeniu.
2018-03-07
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna. Niniejsze rozeznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2018-03-01
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że  z powodu awarii w dniach 01 - 03 marca 2018 roku nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody MAJDAN w miejscowości Liszna i Cisna. Za utrudnienia przepraszamy.
2017-12-27
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku.
2017-10-16
Podmiotami uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Cisna są: 1. Gmina Cisna, 38-607 Cisna, 2. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
2017-09-22
Urzad Gminy w Cisnej informuje, że woda ze wszystkich ujęć gminnych w miejscowości Wetlina jest zdatna do spożycia.

Strony