II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza osoby pełnoletnie, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line do 20.11.2021 r.

Zapraszamy do zarejestrowania się na stronie bezpeczenstwo.krus.gov.pl i rozwiązania testu.

Regulamin konkursu dostępny na www.krus.gov.pl.

Spośród Uczestników zostanie wyłonionych 100 laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów w najkrótszym czasie. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Załączniki