INFORMACJA

INFORMACJA

dotycząca  opłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesieniaopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .

Termin  wniesienia opłaty tj. wpływu środków na konto - 30 WRZESIEŃ 2022 r.

Wójt Gminy

mgr Renata Szczepańska