Informacja

W związku z realizacją projektu systemowego w ramach EFS- POKL, „Czas na aktywność w gminie Cisna” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, że z dniem 27.08.2012r. rozpoczęły się szkolenia w ramach Aktywnej integracji.
W związku z powyższym informuję wszystkich uczestników projektu, że w dniu 17.10.2012 r. ZAKOŃCZYŁO SIĘ SZKOLENIE W ZAWODZIE „PILARZ”