INFORMACJA

Wójt Gminy Cisna informuje, że zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną Nr 6864/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 r. zrealizowała i uzyskała następujące efekty zadania

pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2021 roku

Załączniki