INFORMACJA

INFORMACJA

            Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  04 listopada 2021 r. na okres 21 dni
w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki:

-2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 o łącznej pow. 14302 m2 w Strzebowiskach,

-część działki 133/7,176/5 o łącznej pow. 50 m2 w Smereku przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz na stronie internetowej www.gminacisna.pl

                                                                                                            Wójt Gminy Cisna

 

                                                                                                     mgr Renata Szczepańska

 

Załączniki