Informacja dla beneficjentów projektu ,,Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach bieszczadzkich poprzez instalacje systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych"

Szanowni Mieszkańcy;

zgodnie z § 11, p 10 umowy o dofinansowanie nr. RPPK.03.01.00-18-0061/17-00 na zadanie pn,, Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach bieszczadzkich poprzez instalacje systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”, Gmina Cisna ma obowiązek przedkładania do Instytucji Zarządzającej oświadczenia w sprawie zachowania trwałości Projektu, wskaźników, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich beneficjentów projektu o podanie ilości  wyprodukowanej energii w zainstalowanych u Państwa urządzeniach w ramach projektu OZE.

Filmy instruktażowe znajdują się pod adresem:

KOTŁY:

https://www.youtube.com/watch?v=dH1xwCSk3IE

FOTOWOLTAIKA:

https://youtu.be/kHmvg5psURs

INSTALACJA SOLARNA (Kolektory do podgrzewania wody)

https://youtu.be/8gSmhxLSGe8

 

Dane należy wypełnić i przesłać za pomocą email na adres gchmura@gminacisna.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2024 r.

W razie trudności w dokonaniu odczytów bądź  przesłaniu danych prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Cisna:

  • Grzegorz Chmura tel. 13 4686338 w.31

w godzinach 7:30-15:30