Informacja dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Cisna"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach EFS - POKL, "Czas na aktywność w gminie Cisna" z dniem 27.08.2012r. rozpoczęły się szkolenia w ramach Aktywnej integracji. W związku z powyższym zapraszamy  wszystkich uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Cisna" na szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego w dniach 3 -7 września 2012r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Cisnej.

Obecność obowiązkowa.

Załączniki