Informacja dotycząca nieczystości ciekłych

Podmiotami uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Cisna są:
1. Gmina Cisna, 38-607 Cisna,
2. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa