INFORMACJA dotycząca opłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .

Termin  wniesienia opłaty  31 MAJ 2022 r.

 

Wójt Gminy Cisna

mgr. Renata Szczepańska