Informacja dotycząca opłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .

Termin  wniesienia opłaty  30 WRZESIEŃ 2021 r.

 

Wójt Gminy

mgr Renata Szczepańska