INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 BIESZCZADY

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że opracowano projekt Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001, który w dniu 9 sierpnia 2018r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Załączniki