INFORMACJA dotycząca składania oświadczeń o ilości sprzedanego alkoholu w 2022 r.

INFORMACJA

dotycząca  składania  oświadczeń  o  ilości  sprzedanego  alkoholu  w  2022 r.

 

Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie składania oświadczeń               

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  za 2022 rok.

Termin składania oświadczeń i wniesienia opłaty  31.01.2023 r.

 

Wójt Gminy

mgr Renata Szczepańska