Informacja Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie "Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - podkarpackie".