Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady o prowadzonych naborach wniosków

  1. OGŁOSZENIE NR 1/2022:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.1.1).

Termin składania wniosków:

od 31.12.2021 r. do 13.01.2022 r.

 

  1. OGŁOSZENIE NR 1/2022/G:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Przedsięwzięcie 1.2.4)

 

Termin składania wniosków:

od 31.12.2021 r. do 28.01.2022 r.

 

Ogłoszenia o naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko

tel/fax 13 469 62 03

e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

Załączniki