Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady o prowadzonym naborze wniosków - GRANTY

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Przedsięwzięcie 1.5.2)

Termin składania wniosków:

od 01.12.2021 r. do 20.12.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

ul. 1000-lecia 1

38-600 Lesko

tel/fax 13 469 62 03

e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl