Informacja o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Cisna informuje, iż w dniach 23-27 maja 2011r. na terenie Gminy Cisna przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, związana z przystąpieniem do opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie przez pracowników firmy WESSLING Polska Sp. z o.o.
W związku z powyższym, mając na uwadze sprawne i dokładne przeprowadzenie wspomnianych prac, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielanie informacji na temat miejsc występowania materiałów zawierających azbest znajdujących się na Państwa posesjach osobom przeprowadzającym prace inwentaryzacyjne oraz udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna pokój nr 13 lub pod numerem telefonu (0.13) 468.63.38 wew. 54