Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do Szkoły Podstawowej w Cisnej w okresie od września 2021r. do czerwca 2022r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do Szkoły Podstawowej w Cisnej  w okresie od września 2021r. do czerwca 2022r.

Załączniki