Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady,
działającej na terenie gmin:
Baligród, Cisna, Lesko, Komańcza, Zagórz

 

 1. Termin składania wniosków: 30 czerwca 2011r. do 18 lipca 2011r..
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, w godzinach 7
 3. Tryb składania wniosków: Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady pod adresem: www.nasze-bieszczady.pl
 5. Kryteria wyboru operacji, w tym kryterium uzasadniające realizację projektu oraz minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji określone przez Lokalna Grupę Działania Nasze Bieszczady w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju Rozdział IX
  Procedura wyboru operacji oraz na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.
  Natomiast wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji udostępniony jest na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady pod adresem: www.nasze-bieszczady.pl
 6. Limit dostępnych środków 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko oraz pod numerem telefonu 13 469 62 03 w godzinach 7:30 - 15:30

Załączniki