Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach w zakresie odpadów komunalnych za rok 2018