Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna:

TRANSPRZĘT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWĄ, Zabłotce 51, 38-500 Sanok 

Podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny:

P.H.U.PROECCO Michał Janik ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice – Rupiecisko.pl z Błażowej.

Zużyty sprzęt elektryczni i elektroniczny można dostarczyć do PSZOK w dniu i godzinach otwarcia.

Załączniki