Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Cisna w roku 2021.

Informujemy, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu  gminy Cisna w roku 2021 jest firma

TRANSPRZĘT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.

Załączniki