Informacja o projekcie realizowanym przez BARR

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2013r. realizuje projekt "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości.

Szczegóły naboru znajdują się w załączniku.