Informacja o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.