Informacja o przyznanych funduszach na „Rozwój usług turystycznych poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej w Cisnej”.

Wójt Gminy Cisna informuje, iż w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Polsce, Gmina Cisna otrzymała dodatkowe fundusze w kwocie 1.029.724,00 zł na „Rozwój usług turystycznych poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej w Cisnej”.

Jest to z pewnością dobra nowina dla całej naszej gminnej społeczności.

 

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska