Informacja o sposobie dystrybucji węgla przez Gminę Cisna II transza od 01.01.2023r

Informacja o sposobie dystrybucji węgla przez Gminę Cisna II transza od 01.01.2023r

 

Węgiel będzie sprzedawany według kolejności w jakiej uprawnione gospodarstwo domowe zgłosiło zapotrzebowanie w Urzędzie Gminy Cisna na dany sortyment węgla kamiennego.

 

W związku z powyższym po otrzymaniu informacji telefonicznej z Urzędu Gminy Cisna o możliwości zakupu paliwa stałego - proszę o złożenie stosownego wniosku                    o zakup preferencyjny (wniosek podlega weryfikacji).

 

Zapłać za wskazany asortyment

W przypadku braku wpłaty lub rezygnacji mieszkańca z zakupu węgiel będzie mogła kupić następna osoba z listy.

Dane do przelewu:
konto bankowe Gminy Cisna
 

Bank PKO BP O/Sanok
74 1020 2980 0000 2802 0003 0247

w tytule wpisz „orzech lub ekogroszek x ilość ton, Imię, Nazwisko, adres ”

Cena za 1 000,00 kg - 1 650,00 zł ;

Cena za 1 500,00 kg -  2 475,00 zł;       

Cena za 2 000,00 kg -  3 300,00 zł     

Cena za 3 000,00 kg -  4 950,00 zł      

                                   (na sezon grzewczy I i II transza 2022/2023 razem max. 3 tony).

Zapłaty można dokonać w następujący sposób:

  1. przelewem na ww. rachunek bankowy Urzędu Gminy Cisna
    lub
  2. gotówką w dowolnie wybranym przez siebie banku

lub

  1. w kasie Urzędu Gminy w Cisnej  I piętro pomieszczenie nr 5 ( w godz.8.00 -14.30)

W terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpłaty za zakup węgla zgłoś się po odbiór faktury do Referatu Finansów w Urzędzie Gminy Cisna I piętro pomieszczenie nr 8;

Po pojawieniu się wpłaty na koncie Gminy zostanie wystawiona faktura. Odbierz fakturę;

Gmina poinformuje KDW w Uhercach Mineralnych o Twoim uprawnieniu do odbioru węgla;

Wraz z fakturą uprawniony do zakupu węgla mieszkaniec będzie musiał okazać                  w składzie dowód osobisty, a jeśli nie będzie dokonywał odbioru węgla osobiście, musi wypełnić upoważnienie (wzór upoważnienie do uzyskania w pomieszczeniu nr 6);

Oczekuj na kontakt od KDW Uherce Mineralne, by ustalić termin odbioru;

Odbierz węgiel osobiście lub zamów transport zakupionego węgla do siebie do domu. Koszt transportu ponosi odbierający węgiel;

Po odebraniu lub dostarczeniu węgla podpisz dokument WZ, a Twoje zamówienie złożone w Gminie uznane zostanie za zrealizowane.

ZASADY ODBIORU WĘGLA Z KDW UHERCE MINERALNE ZAKUPIONEGO W GMINIE CISNA

  1. KDW poinformuje Cię telefonicznie o możliwych terminach i sposobie odbioru towaru, gdy towar zostanie dostarczony do jego składu, a Twoje dane zostaną przekazane przez Urząd.  Uzgodnisz z nim sposób i termin odbioru lub dostawy towaru. Czekaj na telefon.
  2. Węgiel wydawany jest po weryfikacji danych klienta (na podstawie dowodu osobistego oraz oryginału faktury zakupu).
  3. Węgiel ładowany jest mechanicznie przez Pracownika KDW.
  4. W przypadku usługi transportu przez KDW konieczne jest okazanie faktury zakupu przy odbiorze towaru. Towar dostarczany jest pod adres wskazany we wniosku złożonym w Gminie.
  5. W przypadku usługi transportu przez inne podmioty bez obecności kupującego muszą one posiadać do okazania oryginał faktury zakupu oraz upoważnienie do wydania towaru.

 

PAMIETAJ!

Warunkiem wydania towaru jest weryfikacja odbiorcy za pomocą faktury zakupu oraz dowodu osobistego lub upoważnienia.

Przedstaw pracownikowi KDW oryginał faktury otrzymany w Urzędzie Gminy Cisna.

 

Załączniki