Informacja o spotkaniach w sprawie projektu Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001

W związku z realizacją prac nad projektem Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady  PLC 180001 w ramach trzeciej tury spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy odbędą się dwie konferencje:

- pierwsza w dniu 28 listopada 2017r. w remizie strażackiej w Komańczy - rozpoczęcie o godz. 10:00,

- druga w dniu 30 listopada 2017r. w kinie Otryt Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach - rozpoczęcie o godz. 10:00.

Potwierdzenie udziału w wybranym miejscu należy przesyłać do dnia 21 listopada 2017r. na adres: sekretariat2@krameko.com.pl - osoba do kontaktów: Jolanta Różycka.

Z materiałami przygotowanymi na spotkanie (mapy, rozporządzenie wraz z załącznikami) można zapoznać się pod linkiem: https://cloud.krameko.pl/index.php/s/2iMtuTmYleG93n6

Załączniki