INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI DO PROJEKTU "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna"

Informujemy, że deklaracje przystąpienia do projektu "INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CISNA" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej w terminie od dnia 30 maja 2016 roku do dnia 3 czerwca 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji (prezentacja, wzór deklaracji) można znaleźć pod tym linkiem.