Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Cisna informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na "Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Cisna w wysokości 1537000,00 zł" został wybrany wykonawca zamówienia.

Wpłynęły dwie oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożył:

- ING Bank Śląski SA Oddział w Rzeszowie, ul. Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów

Według podanych w SIWZ kryteriów oferta otrzymała 100 pkt.

Druga z dostarczonych ofert została złożona przez:

- Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, ul. Al. T. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów

Według podanych w SIWZ kryteriów oferta otrzymała 84 pkt.

Wykonawcy odrzuceni - brak.

Wykonawcy wykluczeni - brak.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zamówienia został ING Bank Śląski SA Oddział w Rzeszowie.

Załączniki