Informacja o wyborze oferenta - „Dostawa wodomierzy radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu”