Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2018