INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31 maja 2021 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości:

- nr 134/6 o pow. 256 m2 zabudowanej studnią wierconą, ogrodzona siatką stalową rozpiętą pomiędzy stalowymi słupkami,

- nr 134/7 o pow. 115 m2, niezabudowanej położonych w miejscowości Smerek, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020610/2.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – Pan Dawidowicz Paweł

      Państwo Halina i Adam Szwedzińscy

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak

5.Cena wywoławcza nieruchomości    – 22 670,00 zł

   Cena osiągnięta w przetargu 22 900,00 zł

6.Nabywcą zostali: Pan Dawidowicz Paweł

          Państwo Halina i Adam Szwedzińscy

Załączniki