INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Cisna, dnia 12.07.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Cisna informuje, że drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wetlina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 211/18 z przeznaczeniem na wybudowanie obiektu handlowo-usługowego pod sprzedaż detaliczną z dodatkową gamą usług w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w dniu 12.07.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert.

Załączniki