INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8 października 2021 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości nr 82/3 o pow.0,0525 ha niezabudowanej położonej w miejscowości Kalnica, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020606/1.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – 1

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak

5.Cena wywoławcza nieruchomości    – 19 540,00 zł

   Cena osiągnięta w przetargu 19 750,00 zł

6.Nabywcą został: Pan Krykowski Karol

Załączniki