INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7 listopada 2022 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości nr 212/10 o pow.0,1740 ha, położonej w miejscowości Cisna, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020608/5.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – 1

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak

5.Cena wywoławcza nieruchomości    – 283 000,00 zł

   Cena osiągnięta w przetargu 285 830,00 zł + 23% podatku VAT tj.65 740,90 zł

6.Nabywcą został: Alta Sieć Handlowa Spółka z o.o. Brzozów.

Załączniki