Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 211/18 w Wetlinie.

GGiB.6845.04.2021                                                                        Cisna, dnia 29.04.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

            Informuję, że w przetargu na dzierżawę działki nr 211/18 w Wetlinie nie została wybrana żadna ze złożonych ofert.

 

                                                                                     Wójt Gminy Cisna

                                                                                     Renata Szczepańska

Załączniki