Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 192, 276/7 w Cisnej, 491/6, 236 w Smereku, 647/1 w Wetlinie, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.