Informacja o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Powyższa strona dostępna jest pod adresem http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

Adresatami strony są m. in. rodzice małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, gminy, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także podmioty, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.