Informacja o zmianie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych.

Gmina Cisna informuje, iż z dniem 16 marca 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Cisna na okres 3 lat, zgodnie z decyzją nr RZ.RZT.70.218.2021.MKO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem ochrony odbiorców niektórych grup taryfowych przed nadmiernym wzrostem cen Rada Gminy Cisna w dniu 14 marca 2022 r.  podjęła uchwałę nr XLII/243/2022 o dopłatach do 1m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków.

W związku z powyższym nowe stawki kształtują się następująco:

 


Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Grupa 1

Odbiorcy wody z ujęć: Cisna, Wetlina,

– cena wody płatna przez odbiorcę

(netto zł/m3)

5,14 zł

5,21 zł

5,29 zł

– stawka opłaty abonamentowej

(netto zł/odbiorcę/m-c)

4,55 zł

4,55 zł

4,55 zł

Grupa 2

Odbiorcy wody z ujęcia Majdan

 

– cena wody

(netto zł/m3)

5,14 zł

5,21 zł

5,29 zł

–dopłata do 1m3 z budżetu Gminy Cisna

( netto zł/m3)

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

– cena wody płatna przez odbiorcę

(netto zł/m3)

4,84 zł

4,91 zł

4,99 zł

– stawka opłaty abonamentowej

(netto zł/odbiorcę/m-c)

4,55 zł

4,55 zł

4,55 zł

Grupa 3

Odbiorcy wody z ujęcia Dołżyca

– cena wody płatna przez odbiorcę

(netto zł/m3)

5,14 zł

5,21 zł

5,29 zł

– stawka opłaty abonamentowej

(netto zł/odbiorcę/m-c)

4,55 zł

4,55 zł

4,55 zł

Grupa 4

Odbiorcy wody z ujęcia Smerek

– cena wody płatna przez odbiorcę

(netto zł/m3)

5,14 zł

5,21 zł

5,29 zł

– stawka opłaty abonamentowej

(netto zł/odbiorcę/m-c)

4,55 zł

4,55 zł

4,55 zł

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

W okresie od
1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Grupa 1

Odbiorcy usług odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Cisnej

– cena usługi odprowadzania ścieków (netto zł/m3)

6,10 zł

6,19 zł

6,28 zł

– dopłata do 1m3 z budżetu Gminy Cisna (netto zł/m3)

1,85 zł

1,85 zł

1,85 zł

– cena za odprowadzone ścieki płatna przez odbiorcę usług

(netto zł/m3)

4,25 zł

4,34 zł

4,43 zł

– stawka opłaty abonamentowej

(netto zł/odbiorcę/m-c)

5,42 zł

5,42 zł

5,42 zł

Grupa 3

Odbiorcy usług odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Wetlinie

– cena za odprowadzone ścieki płatna przez odbiorcę usług

(netto zł/m3)

6,10 zł

6,19 zł

6,28 zł

– stawka opłaty abonamentowej

(netto zł/odbiorcę/m-c)

5,42 zł

5,42 zł

5,42 zł

Grupa 4

Odbiorcy usług odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Smereku

– cena za odprowadzone ścieki płatna przez odbiorcę usług

(netto zł/m3)

6,10 zł

6,19 zł

6,28 zł

– stawka opłaty abonamentowej

(netto zł/odbiorcę/m-c)

5,42 zł

5,42 zł

5,42 zł

 

Załączniki