Informacja od Starosty Leskiego

Starosta Leski informuje, że w związku z poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2024 roku, znak DLŁ-WGL.0335.22.2024 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przedstawił do konsultacji społecznych propozycje aktualizacji listy obszarów, na których zgodnie z poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 roku wprowadzone zostały wyłączenia oraz ograniczenia w pozyskaniu drewna.
W związku z powyższym proszę o podanie do publicznej wiadomości na terenie Państwa Gminy powyższej informacji podając link do strony (na dostępnych stronach urzędu oraz w mediach społecznościowych) w celu umożliwienia zapoznania się z materiałami wszystkich zainteresowanych jak również wnoszenia uwag i wniosków. Z uwagi na krótki termin wyłożenia dokumentów od 5 do 12 czerwca 2024 roku proszę o potraktowanie sprawy jako PILNA.
Link do strony: https://www.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/conten...

Załączniki