INFORMACJA PIT-11 dostępna w kasie Urzędu Gminy

Osoby które w 2021 roku otrzymywały wynagrodzenie z tytułu zawartych z Urzędem Gminy w Cisnej umów zleceń, umów o dzieło, inkasa opłaty miejscowej mogą odebrać PIT-11 oraz PIT-R w kasie Urzędu Gminy od 1 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r.

Po tym terminie Pity sukcesywnie będą wysyłane listem zwykłym na adres.