Informacja - spotkanie z firmą Transprzęt w dniu 22 lutego 2021 r.

INFORMACJA

Firma TRANSPRZĘT Sp. z o.o sp.k. informuje, iż w dniu

22 luty 2021 r. w godzinach 11:00-15:00

odbędzie się kolejne spotkanie dla przedsiębiorców oraz właścicielami domków letniskowych chcących zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych.