INFORMACJA - SPOTKANIE Z FIRMĄ TRANSPRZĘT W DNIU 24 LUTEGO 2021 R.

INFORMACJA

Firma TRANSPRZĘT Sp. z o.o sp.k. informuje, iż w dniu

24 luty 2021 r. w godzinach 11:00-14:00

odbędzie się kolejne spotkanie dla przedsiębiorców oraz właścicielami domków letniskowych chcących zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych.