Informacja Wójta Gminy Cisna

Wójt Gminy Cisna informuje, że na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2014 zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Uprzejmie proszę zainteresowane organizacje o zgłaszanie uwag do programu.

Załączniki