INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 02.10.2019R.

Otwarcie ofert postępowania: Remont drogi gminnej nr ewid. 100, 80/1, 88 w miejscowości Strzebowiska, Remont drogi gminnej nr ewid. 111, 110/6, 110/4 w miejscowości Krzywe.

Załączniki