INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ILOŚCI DO 105 000 LITRÓW DO KOTŁOWNI ZARZĄDZANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W CISNEJ W SEZONIE GRZEWCZYM 2021/2022

Informacja z otwarcia ofert - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022

Załączniki