Komunikat - dostawa wody z ujęcia Majdan dla mieszkańców wsi Majdan, Liszna, Żubracze, część Cisnej.

W związku z awarią sieci elektroenergetycznej prosimy mieszkańców zasilanych w wodę z ujęcia Majdan o oszczędne gospodarowanie wodą.