KOMUNIKAT Dot. Możliwości umyślnego płoszenia wilków podchodzących do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Cisna

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących aktywności i przemieszczania się chronionych drapieżników (WILK) w pobliżu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.

Wójt Gminy Cisna zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie pozytywnej decyzji
umożliwiającej mieszkańcom naszej gminy płoszenie wilków zbliżających się do zabudowań.

Uzyskując pozytywną decyzję w tym zakresie – pod następującymi warunkami:

- umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców gminy Cisna bezpośrednio zagrożonych przez wilki;
- czynności wymienione w orzeczeniu decyzji, będą realizowane przy pomocy petard, pistoletów hukowych, bezprzewodowych czujek ruchu z sygnalizatorem dźwiękowym, odstraszaczy dźwiękowych, pastuchów elektrycznych oraz klaksonów samochodowych;
- płoszenie wilków nie może powodować uszkodzeń i okaleczeń płoszonych i niepokojonych zwierząt;
- wnioskowane czynności będą realizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2023r.

Osoby dokonujące umyślnego płoszenia zobowiązane są do bezwzględnego zachowania warunków bezpieczeństwa, użytkowania petard, pistoletów hukowych oraz pozostałych urządzeń zgodnie z instrukcją producenta.

 

Załączniki