Komunikat dotyczy pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Komunikat dotyczy pomocy

uchodźcom wojennym

z Ukrainy

- Dzieci w wieku szkolnym należy zapisać do szkoły lub przedszkola. Osoba do kontaktu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cisnej - Ludwik Sobol tel. 13 468 63 27.

- Zajęcia integracyjne dla dzieci z Ukrainy odbywać się będą w budynku Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej wg harmonogramu. Osoba do kontaktu Dyrektor GCKiE w Cisnej Ewelina Kudła – Krawiec tel. 13 468 64 65.

- Niezbędna pomoc rzeczowa dla uchodźców przebywających na terenie Gminy Cisna, udzielana jest przez GOPS w Cisnej. Osoba do kontaktu P.O. Kierownika GOPS – Monika Pasławska tel. 13 468 63 38 wew. 13 lub wew. 63.

- Ewidencja pobytu uchodźców na terenie Gminy Cisna prowadzona jest przez pracownika ds. zarządzania kryzysowego – Jacek Kowalski tel.  507- 038-572.

- Budynek GCKiE Cisna w dalszym ciągu zostaje jako punkt zbiórki darów.

Wszelkie działania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy podejmowane na terenie Gminy Cisna koordynuje Wójt Gminy Cisna i jego służby. Nie należy ich łączyć z działaniami osób udzielających się indywidualnie w wolontariacie.