Komunikat odnośnie POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI I OBYWATELSWA UKRAINY OBYWATELOM UKRAINY, KTÓRZY PRZYJECHALI DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZWIĄZKU Z WOJSKOWĄ AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ

KOMUNIKAT !

W CELU POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI I OBYWATELSWA UKRAINY OBYWATELOM UKRAINY, KTÓRZY PRZYJECHALI DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZWIĄZKU Z WOJSKOWĄ AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ, PLACÓWKI KONSULARNE UKRAINY W RP BĘDĄ PROWADZIĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

  1. Przedłużenie ważności paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy na okres 5 lat przez wpisanie odpowiedniego zapisu na 5 stronie paszportu.
  2. Wpisanie do paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy danych osobowych dziecka do 18 lat, wraz ze zdjęciem.
  3. Wystawienie zaświadczenia ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość
    i obywatelstwo Ukrainy dla obywateli Ukrainy, którzy nie mają paszportów zagranicznych albo żadnych dokumentów tożsamości. Wskazane zaświadczenie przeznaczone jest do identyfikacji obywateli Ukrainy w polskich urzędach i nie uprawnia do przekroczenia granicy.

 

Opracowano na podstawie:

NOTY AMBASADY UKRAINY W SPRAWIE DOKUMENTÓW OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKI

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Jacek Kowalski